De väl-affischerade väggarna på Godset vid slutskedet